Kenniscentrum

Het streven van Vereniging Platform Hydrauliek is “het borgen en doorgeven van kennis binnen het vakgebied hydrauliek”.
Voor onze leden bieden wij diverse mogelijkheden voor zowel E-learning als het bestellen van materialen.

Hydraulische aandrijftechniek

E-Learning online

Deze cursus is uniek in zijn soort vanwege de opdeling in kleinere modules en vanwege de Nederlandse taal.

De traditionele manier van het volgen van een training is altijd gebaseerd geweest op het gestaag doorworstelen van een uitgebreide cursusmap, vaak gepaard aan het volgen van klassikale lessen in de avonduren. Door de opkomst van de vele “you tube” achtige instructie filmpjes en de mogelijkheden van internet is nu een modernere aanpak benodigd. Overigens zijn vele technici, jong of oud, lager of hoger geschoold, sterk visueel ingesteld.

Dit zijn de belangrijkste argumenten voor Peter Albers geweest, initiatiefnemer en ontwerper van deze online training, om het complete aanbod onder te verdelen op drie verschillende niveaus en per niveau in meerdere kleine modules. Peter heeft bij het maken van de trainingen zich vooral als doel gesteld om naast de noodzakelijke technische informatie veel van zijn opgedane ervaringen in de lesstof in te bouwen.  Alle detail informatie over het aanbod aan uniek materiaal is te verkrijgen op de speciale website.

FEDAcademie introduceert IndustryID

Op donderdag 17 februari heeft FEDAcademie IndustryID geïntroduceerd, een vakpaspoort waarmee gevolgde opleidingen op een eenvoudige manier geregistreerd worden. Met IndustryID kunnen opdrachtgevers makkelijker inzien wat de competenties zijn van technici die werken aan hun installaties. Verder wordt de technicus waardevoller op de arbeidsmarkt, doordat je beter inzicht hebt in de gevolgde leerpaden en je werkgever je verder kan helpen in je weg naar een leven lang leren.

Door de NFC-chip of QR-code op de IndustryID-pas te laten scannen, kan iemand je online opleidings- en competentieprofiel inzien. Dit systeem is in alle industrieën en branches toepasbaar.

IndustryID-passen zijn gratis verkrijgbaar voor cursisten van de aangesloten technische opleiders. De trainer voegt behaalde trainingen toe. Daarna vindt nog een controle plaats door de organisatie achter IndustryID, zodat er altijd zekerheid is over de juistheid van de geregistreerde opleidingen en persoonsgegevens. Het systeem registreert afgeronde opleidingen, maar waarschuwt de gebruiker overigens ook proactief als de geldigheid van het diploma afloopt.

BEZOEK DE WEBSITE VAN INDUSTRYID

Technische leergangen FEDA

De FEDA geeft Technische leergangen uit. Er zijn meerdere leergangen waarin u leert over diverse (hydraulische) aspecten.

  • Hydrauliek
  • Hydraulische systemen
  • Filtertechniek voor de hydrauliek
  • Proportionaal-hydrauliek
  • Hydrauliek Leidingtechniek

Kijk voor meer informatie en bestellen op de website van FEDA.

naar webshop

Vademecum

Vademecum

In eigen beheer brengt de VPH het "Vademecum Hydrauliek" uit. Het vademecum is een absolute must voor iedereen die actief met hydrauliek te maken heeft! 

De inmiddels vierde druk van Vademecum Hydrauliek is een overzichtelijk naslagwerk waarin formules, vuistregels, diagrammen en inhoudelijke aspecten beschreven staan. Dit boek is hoofdzakelijk bedoeld voor hen die in de praktijk met hydraulische (aandrijf)systemen te maken krijgen maar geen specialistische kennis (hoeven te) bezitten. De opzet is zodanig dat de lezer in staat is om vanaf ontwerp- en specificatiefase tot en met de operationele fase hydraulische systemen te begrijpen en om als "klankbord" met specialisten te kunnen spreken.

Bestellen
Het boek is in de Nederlandse boekhandel verkrijgbaar onder het nummer ISBN 978-90-6674-772-2 of klik hieronder.

naar webshop

Contact Secretariaat

Volg VPH Via

     

 © 2021 VPH  Vereniging Platform Hydrauliek (VPH)