Agenda

Activiteiten-overzicht

Op deze pagina zijn alle komende activiteiten te bekijken.

Direct naar VERSLAGEN voorgaande activiteiten

Webinars load sensing

september, oktober, november 2020

Zoals al eerder aangekondigd wordt op donderdag 3 september, ’s middags van 1530-16.45 uur het allereerste webinar gehouden van de Vereniging Platform Hydrauliek. In een serie van totaal 3 webinars wordt het onderwerp van Load Sense door specialisten van binnen en buiten onze vereniging uitvoerig uitgelegd.

Lees meer

Nieuwjaarsborrel & ALV

Januari 2021

Afhankelijk van de situatie rondom corona wordt later dit jaar bepaald hoe we de nieuwjaarsborrel en Algemene Ledenvergadering gaan organiseren.

Lees meer

Bedrijfsbezoek SMST

2021

In 2021 gaan we SMST te Drachten bezoeken.

Bezoek baggerschip van Oord 18-05-2017

baggerschip van Oord

Van Oord gaf de mogelijkheid om het baggerschip de ARTEMIS te bewonderen.
Na het uitdelen van hesjes en helmen konden we aan boord.

Daar kregen we veiligheidsinstructies en gaf Alex van Wijk een presentatie over met name de werking van de paalwagen. Dat is een speciale uitvoering met hydraulische buffering, zodat ook in minder gunstige weersomstandigheden kan worden gewerkt.

Na de presentatie kregen we in groepen een rondleiding langs alle hydraulische installaties. Al met al een zeer indrukwekkende middag.

Nieuwjaarsborrel Amsterdam (door Marten Fluks - foto's Gert van Vliet 26-01-2017

Nieuwjaarsborrel 2017 VPH Hydrauliek

Deze bijeenkomst vond plaats tijdens een rondvaart over het IJ en door de Amsterdamse grachten. Zo’n 35 leden inclusief bestuur scheepten zich in en vertrokken bij zonnig en vriezend weer voor een mooie tocht. Al snel na de koffie met iets lekkers werden er lekkere hapjes geserveerd; de sfeer aan boord was uitstekend, en er was ruim de tijd voor gesprekken met bekenden of kennismaking met nog onbekende leden.

Op een gegeven moment werd het tijd voor de jaarvergadering, en deelde het bestuur de te presenteren zaken op papier rond; zo zie je maar weer dat een “papierloze” samenleving eigenlijk niet goed mogelijk is. Na de aftrap door de voorzitter, werden de belangrijkste punten door penningmeester Peter Vos, en op een aantal  momenten met aanvulling door voorzitter Jan Willem van den Berg, doorgenomen.

Als eerste kwamen de financiële zaken van 2016 aan de orde: het afgelopen jaar is met ruim positief resultaat afgesloten en er is veel geld in kas. De verslaggeving werd door Peter op bondige en plezierige wijze toegelicht en Peter Albers gaf namens de Kascommissie de bevindingen over het financiële beleid weer. Alles was prima in orde en het voorstel om de penningmeester onder grote dankzegging te déchargeren werd door de leden met een groot applaus bekrachtigd.

Vervolgens kwam de begroting 2017 aan de orde. Deze sluit,  ondanks de lagere inkomsten, slechts met een klein verlies af, maar dit is geen bezwaar gezien de riante vermogenspositie. Dit maakte het ook mogelijk dat het bestuur heeft besloten de lidmaatschapsbijdrage te verlagen (!), en wel naar €75. Dit leidde uiteraard tot grote instemming van de leden.

In de toelichting werd verder nog de USA reis in het komende najaar ter sprake gebracht. Naar aanleiding van een vraag uit de vergadering over een eventuele vergoeding voor bestuursleden, en de hierop volgende discussie, was het credo dat men een bestuursfunctie toch uit enthousiasme doet, er wat van kan leren, zinvolle contacten opdoet en dat het meestal ook erg plezierig is.

Het secretariële jaarverslag over 2016 werd ook door Peter Vos waargenomen.
Eind 2016 had de vereniging 155 leden; een zeer kleine teruggang, maar met toch een aanwas van diverse nieuwe leden.
MK Publishing doet, zoals bekend, de verkoop van de Vademecums Hydrauliek; in 2016 zijn er ca. 400 stuks verkocht, ons boekwerk mag zich dus in een grote belangstelling verheugen.
In antwoord op een vraag: het bestuur zal proberen na te gaan hoe de verspreiding over bedrijven/opleidingen/studenten/privé er uit ziet.
Er zijn nog Waka Waka opladers/lampen in voorraad; het is een nuttig artikel, men kan ze nog kopen en je steunt er een goed doel mee.
Public Relations was het volgende onderwerp op de agenda. Hierbij werd naast de reguliere nieuwsbrief en LinkedIn discussieforum (kan nog beter gebruikt worden), gemeld dat de verenigingswebsite geheel vernieuwd wordt; dit is bij professionals in opdracht gegeven en het bestuur zoekt naar een webbeheerder uit eigen kring.
De activiteiten van afgelopen jaar passeerden de revue; met name natuurlijk het DFPC in november.
Dit was zeker succesvol, met een goede (>200 deelnemers) opkomst, hoewel op meer gehoopt was. Voor de toekomst zoekt men naar meer interesse uit de (potentiële) afnemerskring van hydrauliek componenten en systemen. Eind januari komt er een evaluatie van het geheel. 

De activiteiten in 2017 behelzen, behalve de bijeenkomst van vandaag, een excursie naar een baggerschip van de firma Van Oord, een excursie naar de USA en de Dutch Fluid Power and Transmission Conference (DFPTC) op 30 november.  De overbrengingen (en eventueel de elektriek) wil men daar ook behandelen omdat deze een onmisbaar element bij de hele hydraulische aandrijfketen vormen. Tevens willen de VPH en de FEDA met deze happening buiten de WOTS cyclusjaren blijven. Binnenkort komt er een “call for papers” voor de conferentie. Leden die bepaalde ideeën over thema’s hebben worden uitgenodigd deze aan te dragen. Er wordt geopperd of we met deze “T(en E)”-toevoeging niet buiten de doelstelling van onze vereniging stappen, maar anderzijds wordt onderkend dat het belangrijk is ook de totale aandrijflijn en  “concurrerende” aandrijvingen goed te kennen. Je komt dan bij klanten beter onderbouwd aan tafel, ook als het erom gaat waarom men eventueel een andere dan een hydraulische aandrijving zou verkiezen.

De buitenlandexcursie zal naar het Oosten van de USA gaan, het programma is in de maak, en het bestuur wil onder andere graag peilen wat de gewenste reisduur, en reisperiode (al of niet inclusief weekend) is. Er zal een enquête per E-mail komen. Naast een bijdrage uit de verenigingskas wordt een bijdrage per deelnemer in de ordegrootte van € 500 verwacht.

Na het vergadergedeelte gaat “de tap” aan boord open en even later kan ook het warme en koude buffet aangesproken worden. De catering was prima verzorgd en het geheel smaakte uitstekend. Tot slot mag de schipper ook genoemd worden: die heeft ons langs mooie punten gebracht en is zonder problemen  door nauwe scherpe bochten en onder zeer smalle bruggen gevaren.

Al met al was het, met dank aan het bestuur, een zeer geslaagde middag.

Contact Secretariaat

Volg VPH Via

   

 © 2020 VPH  Vereniging Platform Hydrauliek (VPH)