Activiteiten

Activiteiten agenda

Op deze pagina zijn alle komende activiteiten te bekijken. Ook plaatsen we hier de verslagen van de voorgaande activiteiten

Direct naar voorgaande activiteiten

Dutch Fluid Power Transmission Conference 2019

10 oktober 2019

Dit jaar is gekozen om theorie en praktijk te combineren in een duo presentatie. De nadruk ligt hierbij op innovatie en toekomst.

Lees meer

Bedrijfsbezoek olie laboratorium

Q3 2019 - datum volgt

Vlak na de zomervakantie gaan we een olie laboratorium bezoeken. Tijdens deze middag zullen we in groepen verdeeld een route afleggen met een stuk theorie over olieanalyse/parameters mbt zowel standaard als speciale analyses.

Aan de exacte invulling wordt gewerkt, we houden jullie uiteraard op de hoogte.

Duitslandreis 2019

7 en 8 maart 2019

Ook dit voorjaar organiseren we weer een buitenlandreis voor onze leden. Dit jaar vertrekken we naar Duitsland voor een bezoek aan vier bedrijven. Een mooie combinatie tussen kennisuitwisseling en netwerken. 

Lees meer

Algemene ledenvergadering en nieuwjaarsreceptie

24 januari

Op 24 januari kwamen we bij elkaar om het nieuwe jaar goed in te luiden. Uiteraard maakten we ook van de gelegenheid gebruik onze jaarlijkste Algemene Ledenvergadering te houden. Hierin werden de begroting 2019, financiële afsluiting van 2018 en natuurlijk de activiteiten voor het nieuwe jaar besproken.

Mini-symposium Performance Levels

29 november 2018

VPH organiseert op de volgende bijeenkomst op 29 november a.s. een mini-symposium met als onderwerp “Performance Levels (PL) van hydraulische componenten en systemen”. Tijdens dit mini-symposium is een introducee van harte welkom.

Lees meer
Bedrijfsbezoek Galvano

Bedrijfsbezoek Galvano

21 juni 2018

In een presentatie werd uitgelegd wat galvaniseren echt is en het verschil weergegeven tussen de verschillende bewerkingen die Galvano Hengelo uitvoert, zoals oa. zink-nikkel, vernikkelen en verzilveren.

Lees meer
Nieuwjaarsreceptie ALV VPH

Algemene Leden Vergadering en nieuwjaarsreceptie

25 januari 2018

Hiervoor hebben we weer een mooie locatie gevonden : SS Rotterdam.
Na de ALV krijgen we een rondleiding met gids langs o.a. de boeg, de brug en de machinekamer.
Het is nog steeds een machtig gezicht om al die imposante machines bij elkaar te zien. We krijgen een zo een indruk van het ingenieuze systeem van verdampers, ketels, turbines en generatoren die zorgden voor alle stoom, stroom en PK’s aan boord.

Lees hier programma en meld je aan

VPH goes USA verslag

7 t/m 14 oktober 2017

Zondagmorgen 7 oktober om half acht verzamelden we ons op Schiphol. Na een vlot verlopen reis en een goede overnachting kwamen we maandochtend om 9 uur bij Oilgear in Traverse City. Hier werden we hartelijk verwelkomd door Jason Lake (Vice President Engineering). Ook kwam Craig Lafave (President, COO) ons verwelkomen.

Lees hier het volledige verslag

Dutch Fluid Power Transmission Conference (DFPTC)

30 november 2017

Brancheorganisatie FEDA en Vereniging Platform Hydrauliek organiseren reeds een aantal jaar gezamenlijk de Dutch Fluid Power Conference – kortweg DFPC. Ook in 2017 zal deze samenwerking worden voortgezet met de organisatie van de achtste editie in Ede. Een editie ‘plus’ omdat DFPC zal worden uitgebreid met ‘Transmissies’ tot de Dutch Fluid Power Transmission Conference. Deze toevoeging biedt de organisatie de ruimte om ook de mechanische aspecten van een hydraulische aandrijving mee te nemen en daarbij te kijken naar de verschillen tussen de technologieën, de overeenkomsten, de wijze waarop ze via Industrie 4.0 zijn gekoppeld en welke gevolgen bepaalde keuzes hebben voor de uiteindelijke functionaliteit van de aandrijving. Ook het Platform Tandwielen zal in dit kader bij de organisatie worden betrokken.

Thema
Het thema voor de DFPTC 2017 is GROTE AANDRIJVINGEN. In de lezingen zullen sprekers ingaan op zowel industriële applicaties als toepassingen in bijvoorbeeld de mobiele hydrauliek en offshore. Zoals gebruikelijk wordt in het programma gekozen voor een afwisselende mix van theorie en praktijk. Bovendien komen niet alleen de technische aspecten aan bod maar zal ook worden ingegaan op thema’s als Total Costs of Ownership, investeringen en energieverbruik.

Praktisch
Datum: 30 november 2017
Locatie: Cinemec Ede
Voertaal: Nederlands

Meer informatie

Bezoek baggerschip van Oord 18-05-2017

baggerschip van Oord

Van Oord gaf de mogelijkheid om het baggerschip de ARTEMIS te bewonderen.
Na het uitdelen van hesjes en helmen konden we aan boord.

Daar kregen we veiligheidsinstructies en gaf Alex van Wijk een presentatie over met name de werking van de paalwagen. Dat is een speciale uitvoering met hydraulische buffering, zodat ook in minder gunstige weersomstandigheden kan worden gewerkt.

Na de presentatie kregen we in groepen een rondleiding langs alle hydraulische installaties. Al met al een zeer indrukwekkende middag.

Nieuwjaarsborrel Amsterdam (door Marten Fluks - foto's Gert van Vliet 26-01-2017

Nieuwjaarsborrel 2017 VPH Hydrauliek

Deze bijeenkomst vond plaats tijdens een rondvaart over het IJ en door de Amsterdamse grachten. Zo’n 35 leden inclusief bestuur scheepten zich in en vertrokken bij zonnig en vriezend weer voor een mooie tocht. Al snel na de koffie met iets lekkers werden er lekkere hapjes geserveerd; de sfeer aan boord was uitstekend, en er was ruim de tijd voor gesprekken met bekenden of kennismaking met nog onbekende leden.

Op een gegeven moment werd het tijd voor de jaarvergadering, en deelde het bestuur de te presenteren zaken op papier rond; zo zie je maar weer dat een “papierloze” samenleving eigenlijk niet goed mogelijk is. Na de aftrap door de voorzitter, werden de belangrijkste punten door penningmeester Peter Vos, en op een aantal  momenten met aanvulling door voorzitter Jan Willem van den Berg, doorgenomen.

Als eerste kwamen de financiële zaken van 2016 aan de orde: het afgelopen jaar is met ruim positief resultaat afgesloten en er is veel geld in kas. De verslaggeving werd door Peter op bondige en plezierige wijze toegelicht en Peter Albers gaf namens de Kascommissie de bevindingen over het financiële beleid weer. Alles was prima in orde en het voorstel om de penningmeester onder grote dankzegging te déchargeren werd door de leden met een groot applaus bekrachtigd.

Vervolgens kwam de begroting 2017 aan de orde. Deze sluit,  ondanks de lagere inkomsten, slechts met een klein verlies af, maar dit is geen bezwaar gezien de riante vermogenspositie. Dit maakte het ook mogelijk dat het bestuur heeft besloten de lidmaatschapsbijdrage te verlagen (!), en wel naar €75. Dit leidde uiteraard tot grote instemming van de leden.

In de toelichting werd verder nog de USA reis in het komende najaar ter sprake gebracht. Naar aanleiding van een vraag uit de vergadering over een eventuele vergoeding voor bestuursleden, en de hierop volgende discussie, was het credo dat men een bestuursfunctie toch uit enthousiasme doet, er wat van kan leren, zinvolle contacten opdoet en dat het meestal ook erg plezierig is.

Het secretariële jaarverslag over 2016 werd ook door Peter Vos waargenomen.
Eind 2016 had de vereniging 155 leden; een zeer kleine teruggang, maar met toch een aanwas van diverse nieuwe leden.
MK Publishing doet, zoals bekend, de verkoop van de Vademecums Hydrauliek; in 2016 zijn er ca. 400 stuks verkocht, ons boekwerk mag zich dus in een grote belangstelling verheugen.
In antwoord op een vraag: het bestuur zal proberen na te gaan hoe de verspreiding over bedrijven/opleidingen/studenten/privé er uit ziet.
Er zijn nog Waka Waka opladers/lampen in voorraad; het is een nuttig artikel, men kan ze nog kopen en je steunt er een goed doel mee.
Public Relations was het volgende onderwerp op de agenda. Hierbij werd naast de reguliere nieuwsbrief en LinkedIn discussieforum (kan nog beter gebruikt worden), gemeld dat de verenigingswebsite geheel vernieuwd wordt; dit is bij professionals in opdracht gegeven en het bestuur zoekt naar een webbeheerder uit eigen kring.
De activiteiten van afgelopen jaar passeerden de revue; met name natuurlijk het DFPC in november.
Dit was zeker succesvol, met een goede (>200 deelnemers) opkomst, hoewel op meer gehoopt was. Voor de toekomst zoekt men naar meer interesse uit de (potentiële) afnemerskring van hydrauliek componenten en systemen. Eind januari komt er een evaluatie van het geheel. 

De activiteiten in 2017 behelzen, behalve de bijeenkomst van vandaag, een excursie naar een baggerschip van de firma Van Oord, een excursie naar de USA en de Dutch Fluid Power and Transmission Conference (DFPTC) op 30 november.  De overbrengingen (en eventueel de elektriek) wil men daar ook behandelen omdat deze een onmisbaar element bij de hele hydraulische aandrijfketen vormen. Tevens willen de VPH en de FEDA met deze happening buiten de WOTS cyclusjaren blijven. Binnenkort komt er een “call for papers” voor de conferentie. Leden die bepaalde ideeën over thema’s hebben worden uitgenodigd deze aan te dragen. Er wordt geopperd of we met deze “T(en E)”-toevoeging niet buiten de doelstelling van onze vereniging stappen, maar anderzijds wordt onderkend dat het belangrijk is ook de totale aandrijflijn en  “concurrerende” aandrijvingen goed te kennen. Je komt dan bij klanten beter onderbouwd aan tafel, ook als het erom gaat waarom men eventueel een andere dan een hydraulische aandrijving zou verkiezen.

De buitenlandexcursie zal naar het Oosten van de USA gaan, het programma is in de maak, en het bestuur wil onder andere graag peilen wat de gewenste reisduur, en reisperiode (al of niet inclusief weekend) is. Er zal een enquête per E-mail komen. Naast een bijdrage uit de verenigingskas wordt een bijdrage per deelnemer in de ordegrootte van € 500 verwacht.

Na het vergadergedeelte gaat “de tap” aan boord open en even later kan ook het warme en koude buffet aangesproken worden. De catering was prima verzorgd en het geheel smaakte uitstekend. Tot slot mag de schipper ook genoemd worden: die heeft ons langs mooie punten gebracht en is zonder problemen  door nauwe scherpe bochten en onder zeer smalle bruggen gevaren.

Al met al was het, met dank aan het bestuur, een zeer geslaagde middag.

Contact Secretariaat

Volg VPH Via

   

 © 2017 VPH  Vereniging Platform Hydrauliek (VPH)