Op donderdag 26 januari zal de algemene ledenvergadering gehouden worden.Verzamelpunt is op het IJdok, vlakbij Centraal Station, om 15.00 uur.
Daar is voldoende parkeergelegenheid aanwezig. Kom niet te laat, want vanuit daar zullen we met een rondvaartboot door de Amsterdamse haven en grachten varen.
Tijdens de rondvaart wordt de Algemene ledenvergadering gehouden en is er een Nieuwjaarsborrel met buffet.
Rond 18.30 uur zijn we weer terug bij het IJdok.
Zoals bekend kunt u zich aanmelden per e-mail naar Secretaris@platform-hydrauliek.nl of 
via de website.