Home


Vereniging Platform Hydrauliek

De Vereniging Platform Hydrauliek is in 1997 opgericht waarmee de basis werd gelegd voor een Platform waar iedereen die geïnteresseerd is in, of affiniteit heeft met, het vakgebied hydrauliek, lid van kan worden.

 

De vereniging kent inmiddels meer dan 150 leden enthousiaste leden die op persoonlijke titel lid zijn. Gezamenlijk streven zij het doel van de vereniging “Het borgen en doorgeven van kennis binnen het vakgebied hydrauliek” na.

 

Hiertoe organiseert de Vereniging vier maal per jaar een bedrijfsbezoek waar een relevant hydrauliek onderwerp besproken wordt en de mogelijkheid bestaat onderling te netwerken.

 

Tevens organiseert de Vereniging één maal per twee jaar “Het Hydrauliek Symposium”, waarbij een dag vullend programma aan een actueel thema binnen het vakgebied hydrauliek wordt besteed. In de tussenliggende jaren streven we er naar een minisymposium te organiseren.

 

In eigen beheer brengt de Vereniging Platform Hydrauliek tevens “Het Hydraulische Vademecum” uit, een absolute must voor iedereen die actief met hydrauliek te maken heeft.
Het boekje beslaat 140 pagina’s en is een overzichtelijk naslagwerk waarin formules, vuistregels, diagrammen en inhoudelijke aspecten beschreven staan. Het boekje is via deze site (zie “Boeken, Vademecum”) te bestellen.

 

Heeft u vragen omtrent hydrauliek: plaats ze binnen onze Platform Hydrauliek Linked In Group. Deze groep kent inmiddels meer dan 600 leden!

 

Namens het bestuur van de Vereniging Platform Hydrauliek,

Jan Willem van den Berg

Voorzitter Vereniging Platform Hydrauliek